კრიმინალური დაცვა

იურიდიული მომსახურება და სამართალწარმოება

კრიმინალური დაცვა

სისხლის სამართლის დაცვა გულისხმობს დანაშაულში ბრალდებული პირის ან კორპორაციის იურიდიულ წარმომადგენლობას. დანაშაულში ბრალდებულ პირს აქვს იურიდიული წარმომადგენლობის უფლება და სწორედ ასეთ დროს ერთვებიან იურიდიული ფირმები სისხლისსამართლებრივი დავის პროცესში. მათი ვალია სამართლებრივი დახმარება გაუწიონ დაცვის მხარეს.

 

სისხლის სამართალში სპეციალიზებული ფირმების ვალია კვალიფიციური წარმომადგენლობით უზრუნველყონ დაცვის მხარე, რომელსაც სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა ემუქრება, იქნება ეს ფიზიკური თუ იურიდიული პირი. A+ Consulting დაკომპლექტებულია ადვოკატებით, რომლებიც არიან სისხლის სამართლის ექსპერტები და აქვთ სისხლის სამართლის საქმეებზე მუშაობის მნიშვნელოვანი გამოცდილება. მათ ესმით სისხლის სამართლის სისტემა და იციან როგორ მიაღწიონ საუკეთესო შედეგს თავიანთი კლიენტებისთვის.

 

ჩვენს იურიდიულ ფირმას შეუძლიათ დაეხმაროს კლიენტებს სხვადასხვა გზით. A+ Consulting-ის იურისტები კლიენტებს ეხმარებიან საპროცესო შეთანხმების მიღწევასა და სასამართლო პროცესისთვის მომზადებაში. მათ ასევე შეუძლიათ რჩევების მიწოდება თავიანთი კლიენტის წინააღმდეგ საქმის ძლიერ და სუსტ მხარეებზე და ნასამართლობის პოტენციურ შედეგებზე.—–

 

ფირმის ადვოკატები მთელი სამართლებრივი პროცესის განმავლობაში იმუშავებენ კლიენტის ინტერესების მაქსიმალურად დაცვაზე. ისინი უზრუნველყოფენ, რომ მათი კლიენტები არ დაექვემდებარონ უკანონო ჩხრეკას/ამოღებას და არ აიძულონ, მისცენ საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენება. მოითხოვონ ნებისმიერი მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობას, რომელიც შესაძლოა უკანონოდ იყოს მოპოვებული.

 

გარდა ამისა, სისხლის სამართლის დაცვის ადვოკატებს ასევე შეუძლიათ დაეხმარონ თავიანთ კლიენტებს გასაჩივრებაში, თუ ისინი დამნაშავედ ცნეს.—- მათ შეუძლიათ დაეხმარონ ნებისმიერი შეცდომის იდენტიფიცირებას, რომელიც შეიძლება მომხდარიყო სასამართლო პროცესის დროს და გამოიყენონ ისინი ახალი სასამართლო პროცესის ან სასჯელის შემცირების მიზნით.—-

 

საერთო ჯამში, სისხლის სამართლის დაცვის იურიდიული ფირმები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ იმაში, რომ დანაშაულში ბრალდებული პირები და კორპორაციები მიიღონ სამართლიანი და სამართლიანი შედეგი.—- ისინი უზრუნველყოფენ იურიდიულ წარმომადგენლობას, რჩევებს და უფლებების დაცვას და მუშაობენ თავიანთი კლიენტებისთვის საუკეთესო შესაძლო შედეგის მისაღწევად.—–