რეზო ხულუზაურის სურათი

რეზო ხულუზაური

უმცროსი კონსულტანტი

რეზო ხულუზაური მეოთხე კურსის სტუდენტია თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე. მისი ძირითადი ინტერესებია სამოქალაქო, საგადასახადო და ბიზნეს სამართალი. მან ღირებული უნარები განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრში მუშაობით მოიპოვა.

რეზო ხულუზაური 2020 წლიდან აქტიურად არის ჩართული ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ პროექტებში, მჭიდროდ თანამშრომლობს გაეროს ასოციაციასთან (UNAG). ამ პროექტებში ჩართულობით, რეზომ გამოავლინა ინტერესი მის საზოგადოებაში და მის ფარგლებს გარეთ ადამიანის უფლებების ხელშეწყობისა და დაცვის მიმართ.

მას საშუალება ჰქონდა მონაწილეობა მიეღო საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) მიერ ორგანიზებულ სასწავლო პროგრამაში. პროგრამა ორიენტირებული იყო საარჩევნო სისტემების განვითარებაზე და მიზნად ისახავდა ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლებას ამ სფეროში. რეზოს ამ ტრენინგში მონაწილეობამ საშუალება მისცა უფრო ღრმად გაეგო საარჩევნო პროცესების სირთულეები და გაზარდა მისი ინტერესი არჩევნების სამართლებრივი ასპექტების მიმართ.

ენები: ქართული (მშობლიური), ინგლისური (თავისუფლად)