საოჯახო სამართალი

იურიდიული მომსახურება და სამართალწარმოება

საოჯახო სამართალი

როგორც წესი, განქორწინების პროცესი ემოციურად საკმაოდ რთულია და დიდ ფინანსურ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული. A+ Consulting-ის იურისტებს შეუძლიათ დაეხმარონ ინდივიდებს იურიდიული პროცესის გატარებაში და დაეხმარონ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ქონების გაყოფა, ალიმენტი და ბავშვის მეურვეობის მოწყობა.

 

ბავშვის ფინანსური უზრუნველყოფა საოჯახო სამართლის კიდევ ერთი ძირითადი ასპექტია. უმეტეს შემთხვევაში, მეორე მშობელი ვალდებულია გადაუხადოს მეურვეს თანხა, რათა დაეხმაროს ბავშვის ხარჯების დაფარვაში. ფინანსური მხარდაჭერის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფო გაიდლაინებით და ითვალისწინებს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა ორივე მშობლის შემოსავალი, ბავშვების რაოდენობა და დრო, რომელსაც ბავშვი ატარებს თითოეულ მშობელთან.

 

შვილად აყვანა საოჯახო სამართლის კიდევ ერთი სფეროა. შვილად აყვანა საშუალებას აძლევს წყვილებს კანონიერად გახდნენ ბავშვის მშობლები. პროცესი შეიძლება იყოს რთული, ამიტომ მნიშვნელოვანია ისეთ ადვოკატის დახმარება, რომელსაც ამ მიმართულებით დიდი გამოცდილება აქვს, რათა უზრუნველყოს პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა.