Ჩვენს შესახებ

A+ Consulting არის იურიდიული ფირმა, რომელიც ასევე გთავაზობთ საკონსულტაციო მომსახურებას ორგანიზაციულ მენეჯმენტში. ჩვენგან უბრალოდ ელით საუკეთესოს.

კანონის დაცვა

N
კანონი რთულია. ჩვენ მას გადმოვცემთ გასაგებ ენაზე
N
კონსულტანტები ხშირად ეძებენ მიზეზებს, თუ რატომ არ შეიძლება რამის გაკეთება. ჩვენ გთავაზობთ გადაწყვეტის გზებს
N
იურიდიული საკითხის დავის გარეშე გადასაჭრელად, მზად უნდა ვიყოთ ნამდვილი ბრძოლისთვის
N
ტექნოლოგია ამცირებს ხარჯებს და აუმჯობესებს მომსახურებას. ჩვენ მას საჭიროებისამებრ ვიყენებთ.

ჩვენი პრაქტიკა

ინსტიტუციური განვითარება

^
სტრატეგიული და ტაქტიკური დაგეგმარება ინსტიტუციური ეფექტიანობის მაქსიმიზაციისთვის
^
ორგანიზაციის ოპერაციული პროცესების ანალიზი და განვითარება ბიუროკრატიული ბარიერების დასაძლევად
^
სექტორული პოლიტიკის ანალიზი
^
სახელმწიფო და კერძო პროექტების/პროგრამების გავლენის შეფასება; და ასევე საპროექტო წინადადებების შემუშავება
^
სისტემური მოდულების შედგენა და შემუშავება
~

იურიდიული მომსახურება და სამართალწარმოება

^
კორპორაციული სამართალი
^
ლიცენზიები და ნებართვები
^
სამართლებრივი შემოწმება, კონტრაქტები
^
საოჯახო სამართალი
^
საქმის სამართლებრივი შეფასება
^
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავები
^
დაცვა სისხლის სამართლის საქმეებში
^
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

რატომ ჩვენ

ჩვენ გაწვდით სამართლებრივი კონსულტაციის და ინსტიტუციური განვითარების უნიკალურ კომბინაციას. ჩვენი საქმიანობა ეფუძნება:

R
გრძელვადიანი ურთიერთობის შენებას, მოთმინებას, ზრუნვას, გონიერებას და პოზიტიურ დამოკიდებულებას
R
კანონის და პრაქტიკის ცოდნას, რომლის ეფექტურობაც დროით არის გამოცდილი
R
მიდგომას, ვიყოთ ინოვაციურები და გამოვიყენოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები
R
ორიენტაციას შედეგზე
R
მზაობას, ყოველთვის გვერდში ვედგეთ ჩვენს პარტნიორებს

Ჩვენი ღირებულებები

1

ეი+ ხარისხი

როცა კარგი უბრალოდ არ არის საკმარისი.

2

სამართლიანობა

ეთიკა და კანონი, როგორც ჩვენი საქმიანობის საფუძველი

3

კლიენტზე ფოკუსირება

ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რათა კლიენტი იყოს კმაყოფილი

4

ეფექტურობა

კლიენტის რესურსების მოფრთხილება

5

უბრალოება

კანონის რთული ენის მარტივად ახსნა და გადმოცემა

6

ინოვაცია

სტანდარტული საქმიანობის ტექნოლოგიური გადაწყვეტა

ვიმუშაოთ ერთად